Unit Teknologi Maklumat diketuai oleh seorang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan dan dibantu oleh seorang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat.

VISI - Merealisasikan visi UiTM melalui penyediaan perkhidmatan ICT yang menyeluruh dan berkualiti.

MISI -Mempertingkatkan pengurusan infrastruktur & infostruktur UiTM dengan teknologi ICT terkini agar mencapai kecemerlangan Universiti

 

1 . Mazli Bin Moin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 60 3 79622061
2 . Aznor Zamhuri Adli Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 60 3 79622061