kew1

kew2

 

 

VISI

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme 
bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika. 

MISI
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, 
penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murini dan etika keprofesionalan.
OBJEKTIF
Semua proses penyampaian perkhidmatan kewangan menetapi Piagam Pelanggan yang ditetapkan.
Pengurusan perakaunan Universiti dilaksana, dikawal dan direkod mengikut piawaian, prosedur dan peraturan yang ditetapkan.
Tahap kepuasan hati pelanggan amat baik dan cemerlang di mana peratusan aduan berasas yang memerlukan tindakan, tidak melebihi 20%.
Staf yang melibatkan diri dalam aktiviti penambahbaikan melebihi 80%.

 

BERITA KEWANGAN 2018

1. Annual Grand Meeting (AGM) Kelab Kebajikan Pejabat Bendahari

2. Sukan Antara Staf Pejabat Bendahari

3. Kelahiran Cahayamata

4. Sistem baru Salary Crediting UiTM-BIMB

5. Perasmian Poster Integriti Pejabat Bendahari UiTM

 

Nur Faizahton Binti Fisal (CA)(M)

Penolong Bendahari Kanan

Unit Kewangan Zon 21

UiTM Selangor Kampus Puncak Perdana

No. Fax : ++ 03-79622052