5 Oktober 2018
Cawangan UCS telah diberi taklimat sebagai cawangan pertama akan menggunakan sistem baru Salary Crediting UiTM-BIMB dimana pihak Pej Bendahari tidak perlu lagi mengeluarkan cek dan hantar ke Ke Semua Bank yang terlibat untuk pembayaran elaun lebih masa, syarahan sambilan dan gaji kontrak. Dengan proses ini ia memberi ruang kepada Pejabat Bendahari membuat tahanan bayaran awal kerana proses penjanaan Gaji boleh dilewatkan sehingga sehari seblum tarikh pembayaran. Sistem ini akan digunakan mulai bayran OT bulan ini. Moga Sukses!

bendaharisistembaru