kew1

kew2

 

 

VISI

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme 
bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

 

MISI
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, 
penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murini dan etika keprofesionalan.
OBJEKTIF

Semua proses penyampaian perkhidmatan kewangan menetapi Piagam Pelanggan yang ditetapkan.

Pengurusan perakaunan Universiti dilaksana, dikawal dan direkod mengikut piawaian, prosedur dan peraturan yang ditetapkan.

Tahap kepuasan hati pelanggan amat baik dan cemerlang di mana peratusan aduan berasas yang memerlukan tindakan, tidak melebihi 20%.

Staf yang melibatkan diri dalam aktiviti penambahbaikan melebihi 80%.

 

SENARAI PUSAT KOS DI BAWAH SELIAAN PEJABAT BENDAHARI (KAMPUS PUNCAK PERDANA)
Bil Pusat Kos Ketua Pusat Kos
1 Fakulti Pengurusan 
Maklumat (FIM)
Prof. Dr. Sohaimi Zakaria
Dekan
2 Fakulti Filem, 
Teater & Animasi (FITA)
Dato' Profesor Dr A. Razak Bin Hj. Mohaideen
Dekan
3 Pentadbiran 
Kampus Puncak Perdana
Prof Dato' Dr.  Abu Bakar Bin Abdul Majeed
Rektor
UiTM Cawangan Selangor

 

Nur Faizahton Binti Fisal
Penolong Bendahari Kanan
Unit Kewangan Zon 21
UiTM Selangor Kampus Puncak Perdana

No. Fax : ++ 03-79622052